free web design templates

Velkommen til ELFO Agder

Opplæringskontoret for Elektrofag


Vi er et opplæringskontor som håndterer lærlinger og lærebedrifter i østre del av Agder-fylket.

Vi er et fagbasert opplæringskontor med fokus på kun elektrofagene.
Vår hovedoppgave er for å kvalitetssikre opplæring på VG3 nivå i bedrift, og vi vil være et bindeledd mellom den videregående skolen og våre medlemsbedrifter.
Hjemmesidene våre vil ikke kontinuerlig oppdateres. All kort info vil dere finne på våre facebook sider. Se link i meny.
 
Her vil dere finne oversikter over våre medlembedrifter, underlag som kan være aktuellt for deg som lærling samt underlag for bedriftene.


Mobirise

Finn oss!

Besøksadresse:

ELFO Agder
Sam Eyde VGS
Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Fakturaadresse:

ELFO Agder
Postboks 1601, Stoa
4857 Arendal

org.nr: 976 181 263

Phone:

38 81 80 89/38 81 80 88

E-mail:

post@elfo.as

Følg oss på Facebook her!