free bootstrap theme

Velkommen til ELFO Agder

Opplæringskontoret for Elektrofag


Vi er et opplæringskontor som håndterer lærlinger og lærebedrifter i østre del av Agder-fylket.

Vi er et fagbasert opplæringskontor med fokus på kun elektrofagene.
Vår hovedoppgave er for å kvalitetssikre opplæring på VG3 nivå i bedrift, og vi vil være et bindeledd mellom den videregående skolen og våre medlemsbedrifter.
Hjemmesidene våre vil ikke kontinuerlig oppdateres. All kort info vil dere finne på våre facebook sider. Se link i meny.
 
Her vil dere finne oversikter over våre medlembedrifter, underlag som kan være aktuellt for deg som lærling samt underlag for bedriftene.

CORONA VIRUS!
Vedrørende møter og besøk fremover fra opplæringskontoret.

I forbindelse med Coronavirus smitte, vurderer kontoret grep vi må foreta for å forebygge.
Selv om vi er friske kan vi ufrivillig være med å spre smitte ved besøk inne på våre medlemsbedrifter i forbindelse med f.eks lærlingsamtaler.
Dette ønsker vi selvfølgelig ikke!

Vi kommer derfor til å avvente møter og besøk de neste ukene som ikke er helt nødvendige. I stedet vil vi ringe og gjennomføre planlagte lærlingsamtaler i en enklere form via telefon.

Videre avventer vi all form for undervisning i klasserom. Vi vil her informere aktuelle deltakere via SMS underveis. Oppgaver som våre lærlinger har i sin kalender, skal leveres som avtalt.
Hvis vi fremdeles har tilgang på lokalene her på skolen, vil fagprøver uke 12 gå som planlagt. Videre fagprøver som er planlagt i ukene fremover, må vi komme tilbake til når vi får litt bedre oversikt.
Vi får håpe at dette ikke blir langvarig og at gjennomføring av fagprøver m.m. kan gå som normalt utover våren😊

Richard/Terje
ELFO


Mobirise

Finn oss!

Besøksadresse:

ELFO Agder
Sam Eyde VGS
Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Fakturaadresse:

ELFO Agder
Postboks 1601, Stoa
4857 Arendal

org.nr: 976 181 263

Phone:

38 81 80 89/38 81 80 88

E-mail:

post@elfo.as

Følg oss på Facebook her!