Mobirise

Velkommen til ELFO Agder
Elektrofagenes Opplæringskontor

Vi er et opplæringskontor som håndterer lærlinger og lærebedrifter i østre del av agder-fylket (les; Aust-Agder). Vi er et fagbasert opplæringskontor med fokus på kun elektrofagene.
Vår hovedoppgave er for å kvalitetssikre opplæring på VG3 nivå i bedrift, og vi vil være et bindeledd mellom den videregående skolen og våre medlemsbedrifter.

Elfo ble opprettet i 1995, og har i dag i overkant av 50 medlemsbedrifter og rundt 130 lærlinger innen mange av de ca 20 elektrofagene hvor man kan få fagbrev.

Opplæringskontoret driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt oppnår nødvendig kompetanse som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoperasjoner i elektrofagene. Vi tilrettelegger kontinuerlig for aktuelle kurs innen elektrofagene slik at personer som ønsker å ta flere fagbrev innen bransjen enkelt kan ta de nødvendige tverrfaglige eksamener som er nødvendig for det aktuelle faget.

Vi driver utstrakt informasjonsarbeid og rekrutteringsarbeid om elektrofagene og ulike yrkesvalg. Dette gjør vi for å sikre en god rekruttering inn mot våre bransjer som har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene fremover. Vi er aktivt inne på skoler, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre steder hvor vi kan treffe ungdom.Introduksjon til elektrofag


Se en kort video om innholdet i utdanningsløpet for VG1 elektro

FOLLOW US