Visjon:
ELFO skal bidra til at vi i Aust Agder utdanner Norges beste elektrofagfolk
1. kvartal (jan, feb, mars).
Lærlinger:
 • Oppfølging / Samtaler
 • Tilrettelegge for fagprøver.
Bedrifter:
 • Styremøte ELFO
 • Årsmøte ELFO
Opplæringskontor:
 • Opplæringskonferanse
 • Rådgiversamling
Adm oppgaver:
 • NELFO årsmøte
 • Fordeling tilskudd 2. halvår
2. kvartal (apr, mai , juni).
Lærlinger:
 • Oppfølging / Samtaler
 • Eksamen VG3
Bedrifter:
 • Kartlegging nye lærlinger
 • Kartlegge nye opplæringsbedrifter
Opplæringskontor:
 • Kartlegge PTF plasser
 • Samarbeidsmøte Fylket
Adm oppgaver:
 • Inntak nye lærlinger
3. kvartal (jul, aug, sep).
Lærlinger:
 • Oppfølging / Samtaler
 • Mottak i ELFO/Bedrift Nye lærlinger
Bedrifter:
 • Styremøte ELFO
 • Utplassering PTF elever
Opplæringskontor:
 • Hovedsamling nye lærlinger
 • Inntak lærlinger VG3 teori
Adm oppgaver:
 • Rekruttering VG1
 • Fordeling tilskudd 1. halvår
4. kvartal (okt, nov, des).
Lærlinger:
 • Oppfølging / Samtaler
 • Lærlingeundersøkelsen
Bedrifter:
 • Instruktørkurs
 • Styrmøte ELFO
Opplæringskontor:
 • Samarbeidsmøter Fylket
 • Skolepresentasjoner /Minimesse
Adm oppgaver:
 • Intensjonsavtaler
 • Årsavslutning
Besøksadresse:
Sam Eyde VGS
Østenbuveien 80, Arendal
Org.nr: 976 181 263
Postadresse:
Postboks 1601, Stoa
4857 Arendal
Telefon:
38 61 80 89/38 61 80 88
E-Post: post@elfo.as
Se detaljer for kvartal:
Se målsetninger: