create a website for free

Richard Laukus

Address:

Vi har kontor i 4.etasje på Sam Eyde Videregående Skole på Myra i Arendal. Kontoradressen er Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Phone:

Kontor: 38 61 80 89
Mobil:    97 02 37 01

E-mail:

richard@elfo.as

Beskrivelse:

Richard er daglig leder av opplæringskontoret, men driver også med oppfølging av både lærlinger og bedrifter, i tilegg til å holde kurs.

Terje Fredriksen

Address:

Vi har kontor i 4.etasje på Sam Eyde Videregående Skole på Myra i Arendal. Kontoradressen er Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Phone:

Kontor: 38 61 80 88 
Mobil:    94 03 70 70

E-mail:

terje@elfo.as

Beskrivelse:

Terje er ansatt som konsulent ved opplæringskontoret, og har mye besøk ute hos våre medlemsbedrifter med b.l.a oppfølging av lærlinger. Terje kjører også både undervisning og kursing av lærlinger