simple website templates
 1. Fokus på det du er best til!
   For oss er det viktig å fokusere på opplæring av fremtidens fagarbeidere. Vi har et apparat for å ivareta at alle lærlinger i fylket får riktig opplæring i forhold til det fagbrevet de gå opp mot. Det er også viktig å forholde seg til alle lover og regler som følger det å ha lærlinger.  

  Dette er vårt fagfelt! 
 2. Hvorfor ELFO?
  Vi sørger for at dine lærlinger får oppfølging gjennom hele lærlingetiden.
  Vi holder dialog med fylkeskommunen før, under og etter læretiden.  
  Vi sørger for at lærlingen gjennomfører teoretisk opplæring.  
  Vi håndterer lærlingens opplæringsbok, og følger fremdrift i opplæringen. 
  Vi er bedriftens sparringspartner i vanskelige saker rundt lærlinger.
  Vi arrangerer nødvendige og faglige kurs for våre lærlinger.
 3. Samarbeidspartnere.
  Vi samarbeider b.l.a med følgende:
  • Fylkeskommunene i Agder  
  • Alle skoler som tilbyr elektrofag i Aust Agder  
  • EL&IT forbundet  
  • NELFO  
  • Energi Norge  
  • De fleste el-installatører i fylket  
  • EoSør – Opplæringskontoret Vest Agder  
  • Bedrifter som har lærlinger innen andre elektrofagsretninger 
 4. Hvorfor være medlem…
  -
      ELFO håndterer dine lærlinger gjennom hele opplæringsløpet.
  -    Vi tilbyr elektronisk opplæringsbok til alle våre lærlinger.
  -    ELFO ivaretar at lærlingene gjennomfører den teoretiske delen av opplæring ved hjelp av profesjonelle aktører.
  -    Vi driver aktiv og kontinuerlig oppfølging både i form av deltagelse på                          lærlingesamtaler, samlinger av lærlinger samt høy fokus på elektrofagene via sosiale   medier.
  -    ELFO har et godt samarbeid med skolene som utdanner elektro-personell, og har god kommunikasjon med disse allerede fra VG1 nivå.
  -    Vi håndterer opplæring i henhold til lover og regler.

  ELFO – en naturlig samarbeidspartner på opplæring i din bedrift!