Site Builder
Prøvestasjonen på Skarsbru i Froland

Kjør RV 42  mot EVJE. 
Etter ca 10km (Osedalen) ta FV154 mot Vestre Dale (NAF Øvingsbane)
Etter ca 3 km ta av til Skarsbru Ind.område (FV158)
Kjør inn på skoleområdet, og prøvestasjonen er lokalisert i bygg D på venstre hånd.
Se kart under.